Page updated
Henkilön kuva puuttuu Ms Tiina Vainio Senior Lecturer Phone: +358 50 598 5282 Email: firstname.lastname@turkuamk.fi Group Email: tiina.vainio@turkuamk.fi Location: Linnankatu 54-60, 20100 Turku Unit: Arts Academy
Competences: Art
Office: kuvataiteen opettajahuone