Go to main content Go to search
Page updated
Elisa Kalmi

Ms Elisa Kalmi

Information Services Secretary Phone: +358 40 355 0316 Email: firstname.lastname@turkuamk.fi Group Email: kirjasto.lemminkaisenkatu@turkuamk.fi Location: Lemminkäisenkatu 30, 20520 Turku Unit: Corporate Services, Library and Information Services
Office: Lemminkäisenkadun kirjasto