Go to main content Go to search
Page updated 5.1.2024
BioDemo - Demonstrating the Value Chains of a New Field of Industry

BioDemo - Demonstrating the Value Chains of a New Field of Industry

BioDemo-hankkeessa rakennetaan bio- ja kiertotalouden toimijoiden välisiä arvoketjuja ja demonstroidaan yhdessä yritysten kanssa pilot mittakaavassa 2–3 arvoketjun toimivuutta. Tavoitteena on edesauttaa bio- ja kiertotalouden mukaisen teollisen mittakaavan yritystoiminnan kehittymistä Turun seudulla. Hankkeessa tehdään selvitys-, fasilitointi-, sidosryhmä-, ja tutkimustyötä. Bio- ja kiertotalouden yritykset tuodaan yhteen toimiviin arvoketjuihin, jotka sisältävät biomassan korjuun ja hankinnan, sekä raaka-aineen jalostuksen ja prosessoinnin lopputuotteiksi asti. Bio- ja kiertotalouden mukaisia raaka-aineita voidaan käyttää esimerkiksi tekstiili- ja kosmetiikkateollisuudessa raaka-aineina. 
Hankkeen tuloksena yritykset Turun seudulla ovat demonstroineet paikallisiin raaka-aineisiin, kuten olkeen, järviruokoon ja kierrätettyihin tekstiilikuituihin, pohjautuvien bio- ja /tai kiertotalouden mukaisten arvoketjujen toimivuutta ja on tunnistettu potentiaaliset lopputuotteet. Demonstrointeihin osallistuvat yritykset saavat arvokasta tietoa bio- ja kiertotalouden liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Hankkeessa kerätään myös tietoa Turun seudulla olevien biopohjaisten raaka-aineiden, kuten oljen ja järviruo’on saatavuudesta ja miten saatavuus vastaa yritysten ja teollisuuden raaka-ainetarpeisiin.
BioDemo- hake toteutetaan ryhmähakkeena ja siihen osallistuvat Turku Science Park Oy, Åbo Akademi ja Turun ammattikorkeakoulu. Turun ammattikorkeakoulu tuo hankkeeseen oman kiertotalous- ja ruoko-osaamisensa. 
The BioDemo project contributes to the development of bio and circular economy business operations on an industrial scale in the Turku region. Bio- and circular economy companies are brought together in functional value chains that include biomass harvesting and acquisition, as well as refining and processing of raw materials into final products. The functionality of 2-3 bio- and/or circular economy value chains will be demonstrated on a pilot scale. In the project, investigation, facilitation, stakeholder engagement and research work are carried out. Raw materials compatible with the bio and circular economy can be used for example as raw materials in the textile and cosmetics industries. 
As a result of the project, companies in the Turku region will have demonstrated the functionality of circular economy value chains based on local raw materials, such as straw, common reed and recycled textile fibers, and potential end products have been identified. The project also collects information on the availability of bio-based raw materials in the Turku region, such as straw and common reed, and how the availability meets the industrial raw material needs. The companies participating in the demonstrations gain valuable information and insights for further developing and growing bio and circular economy business. 
The BioDemo project is carried out as a group project between Turku Science Park Ltd., Åbo Akademi University and Turku University of Applied Sciences. Turku University of Applied Sciences brings its know-how on circular economy and reed-related themes to the project.

Logot-TScP_AMK_AA-300x66.png
Biodemo_logot cofunded ja uudenmaanliitto_en.jpg