Go to main content Go to search

Sustainable development at Turku UAS

Turku University of Applied Sciences will be carbon neutral by 2025.
Page updated 27.3.2023

Sustainable development at Turku UAS – towards carbon neutrality

 

We promote ecologically, socially and economically sustainable development.

 • Education: we promote information on, skills in and attitudes to sustainable development
 • Research, development and innovation activities: we impact society with projects which promote sustainable development.
 • The organization’s own activities: we live what we preach.

Examples

 • Our newest campus building, EduCity,  was awarded the prestigious LEED Platinum environmental certificate.
 • Starting from 2020, we compensate the carbon footprint caused by our business trips.
 • From 2020, we calculate the carbon footprint of the entire organization with the same formula as other universities of applied sciences.
 • We are involved in 38 research, development and innovation projects related to the climate programme of the City of Turku.
 • We are a Fairtrade University.
 • Over 90% of the energy consumed by our campus buildings is produced with renewable energy sources.

Current issues

Our commitment

Handprint

We offer solutions for sustainability challenges and increase competence in sustainable development.

Education

 • All graduates from Turku UAS possess the basic skills in sustainable development.
 • We offer continuous education which promotes sustainable development.
 • We promote the accessibility of higher education.

Research, development and innovation activities

 • We produce solutions for sustainability challenges in RDI projects.
 • We will implement a set of criteria which measures the sustainability of project activities.

Management and personnel skills

 • We will increase and measure the competence of our staff in sustainable development.
   

Carbon footprint

Turku UAS will be carbon neutral by 2025.

 • We will calculate our carbon footprint annually and reduce our emissions
 • From 2025 onwards, Turku UAS will be climate positive i.e., we will reduce the greenhouse gas emissions of the globe. 

Read more:

The programme for sustainable development and responsibility of Turku University of Applied Sciences (pdf in English)

 • The programme is based on the UN’s sustainable development goals.  
 •  We are involved in implementing the climate programme of the City of Turku.

 

Alt=""
20210608_MamaCreative_TurunAMK_webresJPG (2 of 3)_678x300.jpg
20210608_MamaCreative_TurunAMK_webres_sRGB (14)_678x300.jpg
Alt=""

Publications

Heikkilä P., Cheung M., Cura K., Engblom I., Heikkilä J., Järnefelt V., Kamppuri T., Kulju M., Mäkiö I., Nurmi P., Palmgren R., Petänen P., Rintala N., Ruokamo A., Saarimäki E., Vehmas K. Virta M. (2021)  Telaketju - Business from Circularity of Textiles.  VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Research. Report No. VTT-R-00269-21

Konst T. (2021). Kestävä kehitys korkeakoulutuksessa sanoista tekoihin. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 139; Turku. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167774.pdf

Puurula J., Konst T., Friman M. (2021). Viheliäisiä ongelmia ratkomassa - amk-henkilöstö kestävyyshaasteiden edessä. (HAMK Unlimited Journal 20.4.2021)

Konst T., Friman M. (2021). Kohti parempaa työelämää ilmastonmuutoksen aikana. Työelämän tutkimus, Vol 19 Nro 1 (2021). 12.3.2021.

Kääriä, J., Castrén-Harju, K-M. (2020). Vastuullisuus: reilusti kohti ilmastopositiivisuutta. Talk- verkkolehti, Kiertotalous 23.4.2020.  https://talk.turkuamk.fi/kiertotalous/vastuullisuus-reilusti-kohti-ilmastopositiivisuutta/

Konst T., Puurula J., Friman M. (2020). Ammattikorkeakoulujen henkilöstö ilmastohaasteen edessä. TALK verkkolehti 21.10.2020. https://talk.turkuamk.fi/kiertotalous/ammattikorkeakoulujen-henkilosto-ilmastohaasteen-edessa/

Konst T., Friman M. & Scheinin M. (2020).  Muuttuva työ ilmastonmuutoksen aikana – miten ammattikorkeakoulutus reagoi? HAMK Unlimited Journal 23.3.2020 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202003238744

Konst T., Kääriä J. (2020). Kestävän kehityksen osaamistarve koskee kaikkia aloja. Turun Sanomat 7.12.2020. https://www.ts.fi/puheenvuorot/5155249/Kestavan+kehityksen+osaamistarve+koskee+kaikkia+aloja

Konst T. & Scheinin M. (2020). Kestävä tulevaisuus oppimissuunnitelmissa – Mitä askeleita otimme Turun AMK:ssa vuonna 2019. TALK-verkkolehti 13.4.2020. https://talk.turkuamk.fi/innopeda/kestava-tulevaisuus-oppimissuunnitelmissa-mita-askeleita-otimme-turun-amkssa-vuonna-2019/

Konst T., Scheinin M. (2020). Uudistuva korkeakoulutus 5.0 – mistä on kyse? UAS Journal 2/2020. https://uasjournal.fi/2-2020/uudistuva-korkeakoulutus/

Konst T. & Scheinin M. (2020). Kestävä tulevaisuus Turun ammattikorkeakoulussa – opiskelijoiden havaintoja ja ehdotuksia. TALK-verkkolehti 27.1.2020. https://talk.turkuamk.fi/puheenvuoroja/kestava-tulevaisuus-turun-ammattikorkeakoulussa-opiskelijoiden-havaintoja-ja-ehdotuksia/

Konst T., Scheinin M. (2020). Why Education 4.0 is not enough – Education for Sustainable Future. EduLearn20 Conference Proceedings. ISBN 978-84-09-17979-4. https://www.theseus.fi/handle/10024/347360

Konst T., Scheinin M. (2019). Muuttuva työ ilmastonmuutoksen aikana – näkemyksiä ja ideoita. TALK-verkkolehti 24.9.2019. https://talk.turkuamk.fi/puheenvuoroja/muuttuva-tyo-ilmastonmuutoksen-aikana-nakemyksia-ja-ideoita/

Konst T. (2020). Towards posthumanistic curricula in higher education. Human and Nature. Research Reports from Turku University of Applied Sciences 50, pp. 169-182

Konst T. (2019). Embedding Posthumanism in Higher Education. Trace: Finnish Journal for Human-Animal Studies. Vol 5, 2019.  https://trace.journal.fi/article/download/77317/40962

Kairisto-Mertanen L., Konst T. (2020). Redesigning Education - Visions and Practices. Course Material from Turku University of Applied Sciences 130; Turku. https://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&groupID=269&action=viewPromotion&itemcode=9789522167538

Our experts

Circular Economy

Ms Piia Nurmi
MSc (econ), Senior Lecturer
+358 40 355 0931
firstname.lastname@turkuamk.fi
kiertotalous2.0@turkuamk.fi

Sustainable development in education

Taru Konst
Dr, Principal Lecturer
+358 44 907 4588
firstname.lastname@turkuamk.fi